top of page

Výpujcní rád

 

  • Předmět je možné vypůjčit jen po předložení občanského průkazu, nebo cestovního pasu.

  • Při uzavření smlouvy požadujeme zálohu 25 % výpůjčného. Při odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka se tato částka nevrací.

  • Předmět je možno vypůjčit na dobu sjednanou se zákazníkem.

  • Cena za vypůjčení předmětu je splatná okamžikem vypůjčení.

  • Nevrátí-li zákazník vypůjčený předmět do 3 dnů ode dne doručení písemné upomínky, bude vymáhání škody předáno soudu.

  • Zákazník převezme oblečení a doplňky odborně ošetřené. Proto NEPERTE, NEŽEHLETE, NEUPRAVUJTE!

  • Při poškození, nebo ztrátě vypůjčeného předmětu je zákazník povinen neprodleně tuto skutečnost ohlásit půjčovně.

  • V případě velkého poškození a znečištění vypůjčeného předmětu zaplatíte náklady spojené s uvedením věci do původního stavu.

  • Za ztrátu, nebo zničení účtujeme náhradu v celkové hodnotě uvedené ve smlouvě.

 

bottom of page